shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

पल्पसा क्याफे नाटक (Palpasa Cafe Play)

Narayan Wagle , Suraj Subedi (Adapter)

0 भाग
0 व्यक्तिले किनेको
0 पाठकहरू
9 March 2023 मा सम्पन्न
ISBN नम्बर : 9789937953030
मा पनि उपलब्ध Amazon

"पल्पसा क्याफे अब मेरो मात्र कृति रहेन । यो उपन्यासको मात्रै पनि रहेन । यसका पात्रहरूले स्वतन्त्र उडान भरिसकेका छन् । किताबलाई परिभाषित गर्ने अब म मात्र रहिनँ । यस नाटकले पल्पसा क्याफेलाई नयाँ प्वाँखहरू दिएको छ । अब यो उड्यो । अब पाठकले मलाई भेट्दा पल्पसा क्याफे पढेको छु मात्र हैन, हेरेको छु पनि भन्न पाउने भए ।"- नारायण वाग्ले Read more 

plpsaa kyaaphe naattk Palpasa Cafe Play

0.0(0)

Book Highlights

no articles);
कुनै लेख फेला परेन
---

किताब पढ्नुहोस्

लेख पढ्नुहोस्