shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

Kathmandu Montage

Prakash Sayami

0 भाग
0 व्यक्तिले किनेको
0 पाठकहरू
9 March 2023 मा सम्पन्न
ISBN नम्बर : 9789937922944
मा पनि उपलब्ध Amazon

Kathmandu Montage (काठमान्डू मोन्ताज्) is a collection of creative proses on literature, music, cinema, and other forms of arts by a renowned film-director, writer, poet, and analyst Prakash Sayami. Read more 

Kathmandu Montage

0.0(0)

Prakash Sayami द्वारा थप पुस्तकहरू

अन्य शिल्प-शौक पुस्तकहरू

Book Highlights

no articles);
कुनै लेख फेला परेन
---

किताब पढ्नुहोस्

लेख पढ्नुहोस्