shabd-logo

Prajwal Parajuly , Sarala Bhattarai (Translator), B C Sharma (Translator) को बारेमा

Other Language Profiles
no-certificate
अहिलेसम्म कुनै प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छैन।

Prajwal Parajuly , Sarala Bhattarai (Translator), B C Sharma (Translator) का पुस्तकहरू

Gurkhaki Chhori

Gurkhaki Chhori

Nepali translation of Prajwal Parajuly's short story anthology. The stories in the book describe and dramatize Nepali diaspora. Nepali people living in India, Bhutan and beyond have been characterized in the stories. Read more

0 पाठकहरू
0 लेख
0 व्यक्तिले किनेको

पुस्तक छाप्नुहोस्:

920/-

Gurkhaki Chhori

Gurkhaki Chhori

Nepali translation of Prajwal Parajuly's short story anthology. The stories in the book describe and dramatize Nepali diaspora. Nepali people living in India, Bhutan and beyond have been characterized in the stories. Read more

0 पाठकहरू
0 लेख
0 व्यक्तिले किनेको

पुस्तक छाप्नुहोस्:

920/-

Prajwal Parajuly , Sarala Bhattarai (Translator), B C Sharma (Translator) का लेख

no articles);
कुनै लेख फेला परेन
---

किताब पढ्नुहोस्

लेख पढ्नुहोस्