shabd-logo

Greg Gilbert को बारेमा

Other Language Profiles
no-certificate
अहिलेसम्म कुनै प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छैन।

Greg Gilbert का पुस्तकहरू

Who Is Jesus? (Nepali) (Gospel Fundamentals (Nepali))

Who Is Jesus? (Nepali) (Gospel Fundamentals (Nepali))

A famed historian once noted that, regardless of what you think of him personally, Jesus Christ stands as the central figure in the history of Western civilization. A man violently rejected by some and passionately worshipped by others, Jesus remains

0 पाठकहरू
0 लेख
0 व्यक्तिले किनेको

पुस्तक छाप्नुहोस्:

876/-

Who Is Jesus? (Nepali) (Gospel Fundamentals (Nepali))

Who Is Jesus? (Nepali) (Gospel Fundamentals (Nepali))

A famed historian once noted that, regardless of what you think of him personally, Jesus Christ stands as the central figure in the history of Western civilization. A man violently rejected by some and passionately worshipped by others, Jesus remains

0 पाठकहरू
0 लेख
0 व्यक्तिले किनेको

पुस्तक छाप्नुहोस्:

876/-

Greg Gilbert का लेख

no articles);
कुनै लेख फेला परेन
---

किताब पढ्नुहोस्

लेख पढ्नुहोस्